Desenvolupament dels actes

Fòrum econòmic de la Catalunya Central

Des de les entitats: AIJEC (Joves Empresaris de la Catalunya Central), CaixaBank, Cambra de Comerç de Manresa, BBVA CX, Dones7, Funecma (Fundació privada per al foment de l’economia i el marketing a Catalunya), Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca, Manresa+Comerç, Patronal Metal·lúrgica del Bages, PIMEC Catalunya Central, ProMineria i Rotary Club Manresa-Bages estem impulsant el Fòrum econòmic de la Catalunya Central, amb la voluntat de que es converteixi en una plataforma d’interrelació entre les institucions, entitats, empreses i personalitats que configuren la societat civil del Bages i el seu entorn.

Aquesta trobada preveu la realització de tres sopars tertúlia a l’any, en els quals es promocioni el debat sobre aspectes claus de la nostra societat, com són l’economia, la innovació, les tecnologies, la globalització, la sostenibilitat o l’educació, entre d’altres.

El tractament d’aquests temes buscarà sempre un enfocament altament tècnic i enriquidor i sempre des d’una vessant despolititzada.

Objectius 

 • Generar connexió entre dues generacions de la societat civil.
 • Promoció del debat sobre aspectes claus de la societat dels nostres dies, com són l’economia, la innovació, les tecnologies, la globalització, la sostenibilitat o l’educació, entre d’altres.
 • La promoció de les comarques de la Catalunya Central com a referent.
 • Difondre el coneixement com a element integrador i relacionador de la societat i el territori.
 • Repescar talent Bagenc desarreigat puntualment.

Dates

 • Sopar-conferència amb una periodicitat de 3 vegades a l’any.
 • En principi les trobades es realitzen a principis de març, juny i novembre.
 • Dia de la setmana: dijous

Desenvolupament dels sopars

 • Cronograma
 • 19’15 h. – 19’45 h. Recepció assistents i convidats
 • 19’50 h. – 20’15 h. Entrega dels reconeixements empresarials.
 • 20’20h.  – 21’00 h. Valoracions i novetats Fòrums anteriors (si és necessari). Presentació convidat i ponència introductòria
 • 21’00 h. – 22’00 h. Sopar fins a les postres i cafè
 • 22’00 h. – 22’40 h. Segona part ponència convidat
 • 22’40 h. – 23’20 h. Debat entre els assistents i el/s ponent/s
 • 23’20 h. – 23’30 h. Cloenda

Cada taula estableix un portantveu per participar en el debat. La finalitat d’aquesta tipologia de desenvolupament és que durant el sopar a cada taula ja es generi un debat sobre una part de la ponència i que un portantveu realitzi les valoracions i preguntes al ponent.

Característiques del funcionament

 • Cada un dels membres fundadors aporta les corresponents comunicacions als seus associats per la difusió de cada activitat. Utilitzant la seva xarxa d’associats i es compromet a fer arribar les comunicacions als possibles nou membres proposats.
 • Cada membre fundador pot proposar nous membres ja siguin persones o entitats.
 • El preu de cada inscripció serà fixat per la comissió de seguiment i s’haurà d’abonar abans del dia del sopar.
 • Només es gestiona la taula del ponent deixant que els participants puguin asseure’s amb total llibertat. Amb una voluntat de que es generin sinèrgies entre persones de diferents empreses i àmbits.
 • Hi ha una ferma voluntat de potenciar la participació de persones de la Catalunya Central que per diferents motius estan allunyats del territori.

Comissió de seguiment i gestió

 • Existeix una comissió de seguiment que es reuneix abans i després de cada sopar-conferència, per valorar l’acte i proposar nous ponents pel futur. Aquesta comissió està formada per un representant que designa cada entitat organitzadora.
 • La comissió de seguiment és l’òrgan encarregat de resoldre les incidències i dubtes que és puguin produir en l’interpretació i aplicació dels sopars-conferència.
 • La gestió executiva i les accions de comunicació són realitzades per l’empresa Grup Josep Guardiola.