FemCAT: Fer de Catalunya un dels millors països del món

FEMCAT: FER DE CATALUNYA UN DELS MILLORS PAÏSOS DEL MÓN

Ponents (representant FemCAT):

Sr. Ramon Carbonell – conseller delegat d’AUSA

Sr. Cristian Rovira – vicepresident del Grupo SIFU

Síntesi periodística Fòrum Catalunya Central 16 de març de 2017

 

20170316-FòrumCatCentral-CarbonellRovira