Infraestructures – dijous 25 de març de 2010

El Fòrum de la Catalunya Central vol assumir un paper actiu i involucrat en els temes tractats, aportant idees i propostes que impulsin el nostre territori. És per aquest motiu que exposem aquí les propostes d’actuació que la Taula de la Construcció ha elaborat per la millora viària als accessos i nusos de circulació principals de Manresa.
Podeu visualitzar i descarregar el document fent clic al document següent:

resum-propostes-forum-infraestructures-marc-2010

Síntesi de l’Acte “Infraestructures”

Tal i com estava previst, el dijous 25 de març de 2010 es va celebrar el primer acte del Fòrum de la Catalunya Central. Amb una nombrosa assistència procedent de les invitacions de les entitats impulsores del fòrum, l’acte es va desenvolupar d’acord amb l’agenda prevista i centrat en el tema de les infrestructures.

Adjuntem el document de Síntesi Periodística de l’Acte, que podeu descarregar i visualitzar fent clic a l’icona.

sintesi-periodistica-forum-catalunya-central-26032010

 

Sr. Andreu Esquius i Rafat

Enginyer de Camins, Canals i Ports per l’UPC

Des de l’any 2000 és soci i director tècnic d’MCRIT SL, empresa consultora especialitzada en l’assessorament a l’administració i a grans empreses públiques i privades (Comissió Europea, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Ministeri de Foment, GISA, IFERCAT, Aeroports de Catalunya, TABASA, CIMALSA, Autoritat Portuària de Barcelona, ABERTIS, RACC, Cambra de Comerç de Barcelona, etc…) en aspectes relacionats amb l’avaluació de l’impacte territorial i la viabilitat tècnica i econòmica d’infraestructures de transport de persones i mercaderies.

Ha participat en l’elaboració de diversos plans territorials i d’infraestructures a Catalunya i ha realitzat estudis de previsió de demanda de grans infraestructures de transport: Eix Transversal viari i ferroviari, línia orbital ferroviària, Ronda del Vallès, Túnels viari i ferroviari d’Horta, línia 9 de metro de Barcelona, Tramvia de la Diagonal de Barcelona, etc…

 

Documentació de l’acte

Adjuntem la presentació que va servir de suport documental a l’exposició del ponent Sr. Andreu Esquius durant l’acte del Fòrum “Infraestructures per a la mobilitat a Catalunya: oportunitats de futur per la Catalunya Central”

Podeu visualitzar-la i descarregar fent clic al següent enllaç.

forum-catalunya-central-25032010-infraestructures-oportunitats-futur-catalunya-central