L’entorn econòmic i el repte de les caixes – dijous 8 de juliol de 2010

Podeu visualitzar i descarregar el document fent clic a l’enllaç següent:

forum-catalunya-central-8-juliol-2010-conclusions

Sr. Adolf Todó

Director General de Caixa Catalunya

Nascut a Castellbell i el Vilar (el Bages, 1955), pare d’una filla, és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Economia per la University of California San Diego (USA).

Ha estat professor ajudant i Research Assistant a la University of California San Diego (anys 1985-86). També ha estat professor de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (1979-1981). Des de 1987 fins a l’actualitat, és professor dels departaments d’Economia i de Finances d’ESADE. Els seus treballs d’investigació tenen difusió internacional, i col•labora amb la premsa amb articles sobre temes econòmics.

Des de l’1 de març de 2008 és el director general de Caixa Catalunya, després d’ocupar la direcció general de Caixa de Manresa des de 1995. Des de 1989 fins a 1994 va ser director de la Banca Corporativa de Sabadell Multibanca i, posteriorment, director de la Unitat de Grans Empreses i Institucions del Banc de Sabadell.

És membre del Consell d’Administració de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en representació de les Caixes Catalanes, des de 2007, càrrec que ja havia exercit en dos períodes anteriorment. Va ser patró de FUNCAS, fundació que gestiona l’obra social de la CECA durant el període 2001-2003. És membre del Consell d’Administració de Cedinsa Concessionària, SA, així com vicepresident de la Fundació Caixa Catalunya..

Ocupa càrrecs de conseller i assessor a organismes d’ESADE, la Universitat Pompeu Fabra, el CSIC, Comissió Mixta Generalitat-Federació Catalana de Caixes, Universitat Politècnica de Catalunya. Formà part de comitès i grups de treball per assessorar la Generalitat de Catalunya per l’impuls de la competitivitat així com sobre la racionalització i finançament de la despesa sanitària.